Welkom bij Anker ambulante begeleiding


Op deze site proberen we u informatie te geven over wie wij zijn en wat wij kunnen betekenen voor u, Misschien staat niet direct uw vraag of het onderwerp waarover u informatie zoekt op de site, stel deze gerust via de contact pagina.


Onder ambulante zorg verstaan we de zorg die niet in een instelling (ziekenhuis, verpleeghuis, etc.) verleend wordt.

mensen die van deze zorg gebruik maken worden niet opgenomen, wonen veelal zelfstandig,

maar hebben wel op een bepaalde manier zorg nodig.

Wegens hoge verblijfskosten in een ziekenhuis, stimuleert de overheid ambulante therapie, onder meer ook in de psychiatrie.


Betekenis : Ambulante begeleiding

Vanuit de Samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School bestaat meestal de mogelijkheid voor het inzetten van ambulante begeleiders vanuit de Speciale School voor Basisonderwijs of vanuit het zorgteam. Deze hulp kan ingezet worden als de leerkracht en interne begeleider er, al dan niet met hulp van de onderwijsbegeleidingsdienst, niet meer uitkomen

Bron : http://www.encyclo.nl/begrip/Ambulante%20begeleiding